To contact a Telestar engineer

Seybou Alhassan

96 53 95 79

Abdoulaye Alhousseini Maiga

96 96 98 71

Moussa Mahamane

 96 27 07 78

Moussa Soumana

96 97 47 93

Boubacar Moussa

96 41 45 53

Ide Seyni

96 57 66 48

Hamadou Harouna

96 96 98 76

Moussa Bonkoukou

96 96 68 44